Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Lady Bird (2017) – Recensim

“Ju nuk dini gjithçka për jetën kur jeni 18. Ju nuk do të dini gjithçka për jetën as kur të jeni 24, 32, 40, 43, 49, 52, 55, ose LXII. Kjo më erdhi si befasi edhe mua. Ju mësoni gjëra nga përvoja dhe gabimet, por gjithmonë do të ketë diçka për të mësuar si shkon …