Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
last christmas
Filma

Last Christmas (2019) – Recensim

Si një potterhead, që ndër motot e jetës e ka – “Don’t let muggles bring you down”, nuk lejojë babanacët të më diktojnë të shikoj filma krishtlindjesh vetëm në dhjetor! Në fund të gushtit, është koha për ‘Last Christmas’, i cili nuk ka qenë shumë i lavdëruar, dhe për këtë arsye ka mbetur kaq vonë, …