Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Le Mepris (1963) – Recensim

A besojmë në dashuri në shikim të parë? Apo pas çdo fytyre, pas gërmimit nëpër atë qenie që mund të portretizohet si engjëll, gjejmë të çara, plasaritje, e shëmtira që humbin atë perceptimin fillestar që na jep ajo fytyrë? Pas një hyrje të