Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Logan (2017) – Recensim

‘Hiqmu Hugh Jackman’ në fjalët e të famshmes presidente, do ta nisnim këtë recensim. Por, ngjashëm si gjithçka me ish-presidenten, edhe ky recensim do të ishte i dobët, negativ, dhe i pakuptimtë në çdo fjalë që shkruhet. Largohu