‘Hiqmu Hugh Jackman’ në fjalët e të famshmes presidente, do ta nisnim këtë recensim. Por, ngjashëm si gjithçka me ish-presidenten, edhe ky recensim do të ishte i dobët, negativ, dhe i pakuptimtë në çdo fjalë që shkruhet.

Largohu Continue reading