Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

London Has Fallen (2016) – Recensim

Temat aktuale të filmave aksion në masë të madhe kanë të bëjnë me terrorizmin. E njëjta gjë ka qenë edhe në vitet e 90’ta, e edhe në ato të ‘70ta. Gjithë çka që ka ndryshuar është ngjyra dhe aksenti që përdorin terroristët në filma. Pos aksentit, e njëjtë është edhe përmasa e dëmeve që bëjnë, …