Një film i realizuar me vizatime me ngjyra vaji është ndër mënyrat më të mira për të portretizuar një temë nga jeta e Vincent van Gogh.

Dhe Continue reading