Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
mank
Filma

Mank (2021) – Recensim

A mund të krijohet diçka e jashtëzakonshme nga një burim i zakonshëm? A mundet një njeri normal, të krijoj diçka speciale? Citizen Kane është njëri ndër filmat më të mëdhenj në historinë e kinematografisë. Pos anës teknike, filmi më mahnit në rrëfimin e historisë që përqendrohet rreth një karakteri që provon të zotërojë botën në …