Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Molly’s Game (2017) – Recensim

Nëse jeni duke përcjell Olimpiadën Dimërore në Eurosport (eurosport player është i përkryer, e për lajme Borozani ;)), atëherë keni mundur të vëreni se si tre medalistët radhiten tek fundi i shtegut dhe presin tjerët të përfundojnë garën, në cilindo sport qoftë ajo. Si zakonisht, më i miri nga rrethi i parë lëshohet i fundit …