Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Moonlight (2016) – Recensim

Një vepër në tri akte që provon të sjell vuajtjet dhe sfidat që pëson një i ri zezak me mendime ‘konfuze’. Shkurtimisht kështu do të mund të definonim filmin ‘Moonlight’. Por, ka më shumë në vete. Filmi sjell tregimin për një djalë i cili