Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
mr bean
TV Reviews

Mr. Bean – Recensim serie

Ka qenë qershor, i 4ti me gjasë, i vitit 1996, kur në pauzë të Roland Garrosit, do të shihja për herë të parë Mr. Bean! Është ai episodi kur shkon në darkë për të festuar ditëlindjen e tij! (Vetëm vite më vonë do e kuptoja kënaqësinë e festimit të ditëlindjeve i vetëm!) Që nga momenti …