Ku është dallimi ndërmjet një kali dhe një zezaku në një betejë? Zezaku mund të gjuaj me pushkë, prandaj rëndësia e tij është më e madhe!

E ku është dallimi ndërmjet një kali dhe një zezaku në Mississippi? Continue reading