A… B… AB… 0…

Thonë që gjithçka është në gjene, apo siç populli Continue reading