Categories
TV Reviews

Na

A… B… AB… 0… Thonë që gjithçka është në gjene, apo siç populli