Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
armstrong tapes
Dokumentarë

The Armstrong Tapes (2019) – Recensim

“Ky është një hap i vogël për njeriun, por një hap gjigant për njerëzimin” – janë fjalët që rrallë kush nuk i ka dëgjuar. Si për ironi, janë fjalët e thëna nga njëri prej njerëzve të mbyllur në vete, të thëna nga introverti më i njohur të cilin bota megjithatë e njeh si njeriun e …