Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
nomadland
Filma

Nomadland (2020) – Recensim

Ndër të metat kryesore të gjuhës shqipe është që nuk e kemi fjalën e duhur për ‘home’. Në shqip, e kemi shtëpinë, që si fjalë e ka të pamundur të largohet nga objekti fizik që nënkupton. Në anglisht, ‘shtëpia/home’ ka një kuptim që mund të përfshijë një moment, një person, një vend, një objekt. Vite …