Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
normal people
TV Reviews

Normal People – Miniseri

Nuk e kuptoj pse njerëzit shkruajnë në muret e Fejsbukut dedikime për të vdekurit! Që t’i lexojnë tjerët, apo që vetëm të shfryjnë veten, kur e dimë që të vdekurit nuk mund t’i shohin ato? Por është një mënyrë e përballimit të pikëllimit, mendon Mariana. E pakuptimtë më duket edhe shfaqja publike e dashurisë, qofshin …