Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Only You (2019) – Recensim

Një nga temat tabu më të popullarizuara në traditën dhe kulturën tonë është që në një çift bashkëshortor gruaja të jetë më e vjetër se burri. Në anën tjetër, dallimi i kundërt nuk prish punë sado e madhe të jetë. Qoftë edhe një dekadë! Paramendojeni të jetë gruaja më e madhe se burri për dhjetë …