Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ordinary people
Filma

Ordinary People (1980) – Recensim

Gjatë vitit të kaluar, mijëra familje kanë humbur të dashurit e tyre nga pandemia! Sigurisht që vdekja është një proces i pandalshëm, por vdekja nga vdekja ndryshon, ndonëse dhimbja është rrënuese! Trajtimi i kësaj dhimbjeje, periudha pas humbjes së një anëtari të familjes kërkon qasje profesionale psikologjike, varësisht prej shkallës së traumës që shkakton. Nuk …