Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
citizen kane
Filma

Citizen Kane (1941)

Në “Kujtime, ëndrra, reflektime,” Carl Gustav Jung dëfton gjërat nga e kaluara e tij dhe si ato kanë ndikuar në jetën e tij më pas, fillimisht duke pranuar që ky libër më shumë i ishte shfaqur si detyrim se sa si dëshirë për ta shkruar. Në mesin e shumë gjërave në këtë përmbledhje autobiografike ai …