Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
our planet
Dokumentarë

Our Planet – Recensim serie

Dy mijë kilometra pyll, dhe vetëm një qenie për ta sunduar – tigri siberian. Asnjë njeri, vetëm arra pishash, borë, dhe 750 miliardë lisa që absorbojnë 40% të karbonit që prodhojmë ne! Udhëtimi nëpër vendet ekzotike më duket diçka e panevojshme. E mbivlerësuar! Pamjet që i sjellin dokumentarët natyrorë nuk do të mund t’i shihnim …