Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
parasite
Filma

Parasite (2019) – Recensim

“Jeta mund të kuptohet nëse e shikojmë mbrapa; por duhet të jetohet duke shikuar para.” – Soren Kierkegaard Tashti, nëse ndaleni për një çast, dhe shihni disa momente të pakuptueshme në kohën e tyre, do të mund të gjeni lidhjen, qoftë edhe indirekte, që ato momente kanë pasur me ngjarje të rëndësishme në jetën tuaj. …