Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Journal

ni ditë e mirë

faj s’ka, fajtor s’ka jeta kshtu qenka, e kuptova dashuri s’ka, jo më s’ka ama edhe me këtë u mësova ti dhe unë gjithë kështu do të mbesim ditë pas dite do të shkrihemi, do të vdesim dalëngadalë, valë valë mos më pyet, pse, qysh, tek përgjigjet edhe unë po i pres por, jane vonu, …