Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
rebecca
Filma

Rebecca (1940) – Recensim

Hijet e së kaluarës ndjekin çiftin de Winter kur zhvendosen në Kornuoll, aty ku gruaja e parë e Max de Winter kishte vdekur vetëm një vit më parë, në një aksident lundrimi. Vdekja e Rebekës, nga çasti i parë i filmit deri në fund do të ndjekë të gjithë të përfshirët në filmin e titulluar …