Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
rocketman
Filma

Rocketman (2019) – Recensim

Është e panevojshme të hedhim paralele ndërmjet dy filmave të ngjashëm – biografi artistësh; por, të leje mbresa pas ‘Bohemian Rhapsody’ do të duhej të ishe një film shumë mirë i realizuar. Edhe Rocketman është një film i tillë. I shkëlqyeshëm. Dallimi i fundit është që tek Bohemian Rhapsody kemi të bëjmë me një finale …