Mëkat do të ishte që universi i ‘Star Wars’ mos të ringjallej në këtë epokë. Shitja e Lucasfilm tek Disney ka qenë një gjë e bekuar për filmdashësit. Filmi i parë jashtë serisë ‘Star Wars,’ por nga i njëjti univers na dërgon ndërmjet ngjarjeve të filmit të Continue reading