Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Rogue One (2016) – Recensim

Mëkat do të ishte që universi i ‘Star Wars’ mos të ringjallej në këtë epokë. Shitja e Lucasfilm tek Disney ka qenë një gjë e bekuar për filmdashësit. Filmi i parë jashtë serisë ‘Star Wars,’ por nga i njëjti univers na dërgon ndërmjet ngjarjeve të filmit të