Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Sausage Party (2016) – Recensim

Që nga posteri, traileri, e vet titulli mund ta vëreni që ky është një film banal vizatimor. Dhe për shkak se është vizatimor, drejtorët e Junior TV mund ta vendosin në prime-time ashtu siç bënin me The Simpsons, e Family Guy, e Lord of the Rings në Bang Bang. Mirë që nuk shohin Miyazakin, apo …