Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
TV Reviews

Scenes from a Marriage (2021) – Miniseri

Që dashuria nuk ka kuptim, na mëson ky pasazh i Aristofanit: “Kur një njeri takon gjysmën tjetër të tij, të dy pushtohen nga dashuria, nga ndjenja që i përkasin njëri tjetrit, dhe s’dëshirojnë të ndahen nga tjetri, as edhe për një çast. Këta janë njerëz që përfundojnë jetën së bashku dhe akoma në fund nuk …