Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Searching (2018) – Recensim

Shikuesit e ‘Modern Family’ munden të kujtojnë njërën ndër episodet më inovative në TV, e cila njëkohësisht ishte edhe një reklamë e shkëlqyeshme për Apple, kur Claire merret me të gjithë anëtarët tjerë të familjes së madhe me anë të produkteve të Apple! Për dallim prej atij episodi, këtu