Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
parlamenti
lomsh

Më mësoni me dashtë Shqipninë*

Si fëmijë, gjithmonë kam pasur problem të përcaktohem sa pendla t’i lë shqiponjës, gjuhën jashtë a brenda, dhe ndonjë adoleshent fqinj më thoshte që dukej sikur sorrë. Sot, kur shoh flamujt e vendeve tjera, sidomos ata që kanë kreshta të ndryshme në qendër, i kujtoj fëmijët e atyre kombeve dhe hamendësoj si e kanë vizatuar …