Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
TV Reviews

Silicon Valley – Recensim serie (2014)

Zor që nuk keni dëgjuar deri sot për Luginën e Silikonit në lajmet e teknologjisë! Ka mundësi që nuk keni dëgjuar edhe për ‘Silicon Valley’ më pas, por disi më duket pak e përmendur. Ose ndoshta fajet i ka gjenerata ime e ‘bumerëve’ që nuk shikojmë kësi seriale aq shumë :p Thuhet se historia është …