Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Star Wars VII – The Force Awakens (2015) – Recensim

Forca është zgjuar nga gjumi i tepruar. Kësaj radhe për të kryer procesin e bartjes së trashëgimisë në mënyrën e duhur. Dhe ka gjetur trashëgimtarët më të qëlluar të mundshëm duke i sjell nga një botë anonime në simbole të një universi imagjinar që ngacmon dashurinë jo vetëm kinematografike të një pjesë të konsiderueshme të …