Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Storks (2016) – Recensim

Lejlekët – këto shpezë vrastare shpresash! Më në fund, vonë pasi na kanë sjell mua, ty që po lexon këtë dhe të tjerëve në këtë hapësirë kodrinore-malore me vetëm dy fusha, kanë vendosur të pensionohen!!! Tashti janë njëfarë Amazoni, CornterStore.com më saktë, dhe në vend të foshnjave shpërndajnë gjithçka. Pra, Amazon me lejlekë në vend …