Lejlekët – këto shpezë vrastare shpresash! Më në fund, vonë pasi na kanë sjell mua, ty që po lexon këtë dhe të tjerëve në këtë hapësirë kodrinore-malore me vetëm dy fusha, kanë vendosur të pensionohen!!! Tashti janë njëfarë Amazoni, CornterStore.com më saktë, dhe në vend të foshnjave shpërndajnë gjithçka. Pra, Amazon me lejlekë në vend të dronëve.

Dhe gjithçka ecën në rregull, punët po shkojnë mirë, por Continue reading