Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Suffragette (2015) – Recensim

Ky film ka mundur të jetë shumë më i mirë, sikur të kishte pak më shumë ‘jetë’ në skenar. Në mungesë të kësaj, filmi provon të marr masa të skajshme, brutale, në përçimin e mesazhit që e bën filmin të dështuar për mendimin tim. Filma të këtillë na nevojiten. Por, gjithashtu nevojitet edhe një përkushtim dhe realizim më i mirë.