Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Sully (2016) – Recensim

Edhe 14 vite, deri ti mbush 100 vjet Clint Eastwood do të bëj regji filmash. Pra, pak a shumë karakteri i tij nga ‘Gran Torino’ mund të përkufizohet edhe si biografia e tij. Një burrë patriot që nuk ndalet së punuari deri ti ndalet fryma e tij. Ngjashëm si tek shumica e filmave në regji …