Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Tag (2018) – Recensim

Një tjetër film loje, por kësaj radhe i bazuar në një ngjare të vërtetë, me një ansambël aktorësh mirë të zgjedhur, të cilët kanë harmoni skenike ndërmjet vete, nga skena e parë, deri tek fundi. Filmi merr një kthesë pak të pritur në pjesën e fundit, por më e mira e krejt filmit është që …