Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
taxi driver
Filma

Taxi Driver (1976) – Recensim

Për dallim prej filmave që trajtojnë jetën e pasluftës të ushtarëve amerikan që janë me shumicë, filmat e Martin Scorseses që nuk kalojnë 2 orë janë pothuajse nonekzistent. Travis Bikëll është një veteran i luftës së Vietnamit, i cili punon si taksist gjatë natës për shkak të pagjumësisë, derisa kalon ditën duke shikuar filma për …