Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
tenet
Filma

Tenet (2020) – Recensim

“Mos provo ta kuptosh. Vetëm ndjeje!” Kështu i shpjegohet substanca e ‘mbrapsht’ protagonistit nga shkencëtarja në njërën nga skenat fillestare të filmit. E njëjta vlen edhe për neve. Nëse provojmë të zbërthejmë në detaje, të kuptojmë gjithçka nga Tenet, ndoshta edhe do të zhgënjemi, sepse në fund të fundit nuk është diçka e qartë, e …