Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

Tetris (2023)

Nuk di a është vetëm gjenerata e jonë që të gjitha kujtimet e fëmijërisë i kanë ose nën frikën e terrorizmit serb, ose me zhurmët e agregateve e vrasjeve të pasluftës, por të lindurit në pjesën e dytë të ‘80tave, nuk jemi ‘bash mirë’! Për neve, që provonim të mbijetonim disi, Tetrisi ka qenë luks. …