Ideja për një spin-off i ‘The Blacklist’ nuk ka qenë e keqe. Edhe realizimi i këtij spino-offi s’ka qenë i keq. Në fakt ka shumëçka mirë të përpunuar. Continue reading