Para një shekulli, një historian serb kishte shkruar një libër historik për shqiptarët si njerëz primitiv, analfabet, dhe me bisht. Fuqia e një libri, është më e madhe që mendohet! Futja e Continue reading