Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The Curious Case of Benjamin Button (2008) – Recensim

Të kthesh kohën mbrapa është e pamundur, por të mendosh mbrapsht nuk është ndonjë gjë e veçantë. Shumica e bëjnë këtë, sidomos ata që identifikohen si ‘overthinker’-a. Mendoj që është një lloj mekanizmi mbrojtës, një besëtytnie, që nëse i mendon të gjitha të këqijat, ato s’do të ndodhin, dhe ti do të befasohesh. Por, nëse …