Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
deer hunter
Filma

The Deer Hunter (1978) – Recensim

Lufta është një lojë e panevojshme e të mëdhenjve që lë shumë pasoja tek të vegjlit. Një shembull i përkryer për këtë është filmi i Michael Cimino-s, ‘The Deer Hunter’, i cili është vetëm njëri në mesin e shumë filmave gjatë periudhave të ndryshme që kritikojnë qasjen agresive të SHBA-ve në shumë konflikte gjatë Luftës …