Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
the father
Filma

The Father (2020) – Recensim

Kur nisi të tregoj për diçka, shpesh më ndodh të ‘rrëshqas’ nga një temë në tjetrën edhe harroj ku kam nisur apo ku po planifikoja të shkoja. – Luan Morina, 87 vjeçar Pjesën më të madhe të jetës e kalojmë duke ndjekur tjerët, dhe njeriu arrin paqen shpirtërore vetëm kur të njeh vetveten. Dhe kjo …