Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The Girl on the Train (2016) – Recensim

Jo krejt librat e mirë përkthehen në mënyrë të përkryer në filma. Ky është njëri nga ta, dhe atë supozoj që është i mirë pasi disa njerëz që kanë lexuar dhe e kanë lavdëruar këtë libër, gëzojnë një respekt tek unë. Një përkthim i këtillë në film duhet të jetë edhe ky.