Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
the irishman
Filma

The Irishman (2019) – Recensim

Telefonat e mençur kanë shkurtuar vëmendjen e njerëzve nga 12 minuta në 8.25 sekonda. Peshku i kuq ka vëmendje prej 9 sekondave. Këtyre statistikave nga viti 2015 mund t’u shtojmë edhe që koha mesatare e një videoje të shikuar në internet është 2.7 minuta. Në këto rrethana, një film prej 209 minutave është e pamundur …