Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The King’s Speech (2010)

Që nga fëmijëria shoqëria na kërkon që të përshtatemi me standardet që konsiderohen ‘normale’, duke nënçmuar një pjesë të popullatës si të gjymtuar. Gjymtimi vjen në mënyra të ndryshme, në shkallë të ndryshme, dhe sa më lart në shtresën shoqërore aq më i përkryer duhet të jesh si njeri. Si pjesë e proletariatit, jo që …