Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
the life of emile zola
Filma

The Life of Emile Zola (1937)

Nëse jeni prej atyre që mbushni fjalëkryqe, pothuajse është e pamundur të mos keni dëgjuar për Emile Zola dhe veprën e tij ‘Nana’. Por, jeta e tij në fakt ka qenë pak më me rëndësi se sa vetëm për të plotësuar katër fusha fjalëkryqi. Ky film, fitues i Oskarit për filmin më të mirë të …