Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The Lost Weekend (1945) – Recensim

Filmi të prishë! Dhe prishjen nga filmi e konsiderojë si prishje nga rendi ‘normal’ i shoqërisë, dhe një pasuri personale për mua. Njëri nga këta prishësit, me një kontribut të madh, ka qenë ‘The Lost Weekend’. Filmi sjellë Don Birnamin, një alkoolik i kamotshëm, i cili ka lënë alkoolin tash e dhjetë ditë, por epshi …