Nëse jeni pak të interesuar me historinë, mund të gjeni dhjetëra skenarë se si Hilteri dhe Gjermania do të mund të kishin fituar Luftën e Dytë Botërore. Një nga skenarët mirë të përpunuar është ky tregim që vjen në libër nga Philip K. Dick. Continue reading