Janë disa versione me gjasë të kësaj vepre kinematografike të veçantë. Unë e kam shikuar një version të gjetur nga Akademia Daneze e filmit, i cili mendoj se ka qenë pak më i shkurtër se sa pretendohet të jetë origjinali. Continue reading