Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Filma

The Perks of Being a Wallflower (2012) – Recensim

Pse nuk shkruajmë letra? Për shkak se dinamika e jetës na shtynë që të marrim përgjigjet, dhe të përshpejtojmë gjithçka nga frika që mbetemi mbrapa?! “You can’t just sit there and put everybody’s lives ahead of yours and think that counts as love.” Disa gjëra sa më shumë që flenë, aq më të qarta bëhen, …